Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Βάσεις Ορολογίας


Βάσεις Ορολογίας

IATE -  Βάση ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 24 γλώσσες.

IMF -  Βάση δεδομένων οικονομικής ορολογίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Αγγλικά, Κινέζικα, Αραβικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Ιαπωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά)

INFOTERM  - Βάση δεδομένων όρων τεχνολογίας πληροφοριών σε τρεις(3) γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά)

ITU - Βάση ορολογίας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών σε έξι(6) γλώσσες και με ορισμούς.

TELETERM - Βάση δεδομένων τηλεπικοινωνιακών όρων σε τέσσερις(4) γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

TERMIUM Plus - Βάση ορολογίας της Μεταφραστική Υπηρεσία της καναδικής κυβέρνησης σε τρεις(3) γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά)

UNESCOTERM - Βάση ορολογίας της UNESCO (Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά και Ισπανικά)

UNTERM  - Βάση δεδομένων ορολογίας των Ηνωμένων Εθνών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Κινέζικα, Αραβικά)