Γλώσσα

Η γλώσσα είναι όργανο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, που ζουν σε μια οργανωμένη κοινωνία. Ένας σοφός είχε πει: Άνθρωπος είναι "ζώον λόγον έχον". Μόνο ο άνθρωπος εκφράζει σκέψεις, έννοιες και ιδέες.
Η γλώσσα είναι φαινόμενο φυσιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και ιστορικό, ανάλογα με την οπτική γωνία, από την οποία το εξετάζουμε.
Ως το 18ο αιώνα, που εμφανίστηκε η επιστήμη της γλωσσολογίας, υπήρχαν διάφορες δοξασίες για τη γένεση των γλωσσών.