Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Η οργάνωση ενός μεταφραστή


Η οργάνωση ενός μεταφραστή

Ένας μεταφραστής πρέπει να λειτουργεί με βάση τριών βασικών σημείων:

  • οργάνωση και διαχείριση αρχείων:
Η οργάνωση των αρχείων για το μεταφραστικό έργο βοηθάει στην επιλογή των ήδη μεταφρασμένων ή παράλληλων κειμένων και των ορολογιών που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον πρέπει να ελέγξει τα υπάρχοντα βοηθήματα ή να τα προμηθευτεί, όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κλπ,  που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του μεταφραστικού έργου.

  • διαχείριση δεδομένων πελάτη και μεταφραστή:
Ο μεταφραστής πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του, ποιος ζήτησε να γίνει η μετάφραση, για ποιο σκοπό το χρειάζεται, σε ποιον απευθύνεται. Με αυτόν τον τρόπο, ο μεταφραστής μπορεί να αποφασίσει για το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσει, για το ύφος που θα έχει το μετάφρασμα ακόμα και αν θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία του πρωτότυπο στο μετάφρασμα.

  • διαχείριση της ροής εργασίας:
Η ροή εργασίας αφορά τη προθεσμία ολοκλήρωσης της μετάφρασης, την ημερομηνία παράδοσης στον πελάτη και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία της μετάφρασης.

Πέρα από τη γνώση της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχος ο μεταφραστής θα πρέπει για την επίτευξη του έργου να συμβουλεύεται έντυπα ή ηλεκτρονικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, να χρησιμοποιεί παράλληλα κείμενα, μεταφραστικές μνήμες, να γνωρίζει ή να πληροφορείται για το θέμα που ασχολείται το κείμενο, για τον πολιτισμό-πηγή και πολιτισμό-στόχο.