Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Δια Βίου Μάθησης στους Δήμους

Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί Προγράμματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για όλους τους πολίτες, μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) των Δήμων. Τα πεδία εκπαίδευσης είναι:

 • Οικονομικός Εγγραμματισμός
 • Επιχειρηματικότητα
 • Πράσινη Ανάπτυξη/Περιβάλλον
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Ξένες Γλώσσες
 • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
 • Ειδικά Προγράμματα Ευάλωτων Ομάδων
 • Συμβουλευτική Οικογένειας
 • Πολιτισμός και Δράση
 • Προγράμματα 55+ και άλλα προγράμματα
Το στρατηγικό πλάισιο για τη Δια Βίου Μάθηση από τη Γενική Γραμματεία ΔΒΜ:http://www.gsae.edu.gr/images/publications/ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Εξέταση πιστοποίησης BULATS

Το BULATS είναι ένα σύγχρονο σύστημα πιστοποίησης στις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά. Είναι ένας γρήγορος, οικονομικός και αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων.

Η εξέταση γίνεται σύμφωνα με τον γνωστικό επίπεδο του ενδιαφερόμενου - εξεταζόμενου και με επίκαιρα θέματα στον επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι απαραίτητη η επαγγελματική εμπειρία για τη συμμετοχή στην εξέταση.

Η αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων γίνεται σε όλα τα επίπεδα (Α1 - C2), οι εξεταστέες κατηγορίες είναι:
 • κατανόηση κειμένου - λεξιλόγιο,
 • γραμματική,
 • ακουστικό.

Το BULATS είναι ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Περαιτέρω πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:
Γαλλικά: http://www.alliancefr.org/
Ισπανικά: http://www.usal.es/webusal/

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Ο διαδραστικός πίνακας (Smartboard) στο χώρο της εκπαίδευσης

Μέχρι σήμερα όλοι το σχολείο και την εκπαίδευση τα είχαμε συνδυάσει με τον μαυροπίνακα και τις κιμωλίες ή με τον λευκό πίνακα με το μαρκαδόρο. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν οι διαδραστικοί πίνακες (Smartboard),  μία λευκή επιφάνεια αφής με εύχρηστη χρήση στις αίθουσες διδασκαλίας της εκπαίδευσης. Ο διαδραστικός πίνακας συνδέεται με ένα καλώδιο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέσω ενός προτζέκτορα προβάλλεται η εικόνα από τον υπολογιστή στον διαδραστικό πίνακα.
Τα οφέλη του εκπαιδευτικού:
 • Μέσω της αφής ή με τη χρήση ενός ειδικού μαρκαδόρου υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων πάνω στην επιφάνεια και αποθήκευσής τους στη μνήμη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προβολής παρουσιάσεων, βίντεο, ασκήσεων ή κάποιο άλλο υλικό, που διευκολύνει τη διδασκαλία.
 • Το υλικό, που παρουσιάστηκε, είναι προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή για τη λύση αποριών ή για την επανάληψη εστιάζοντας πάνω σε συγκεκριμένο σημείο της οθόνης κρύβοντας τα υπόλοιπα κομμάτια.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει πολλά περισσότερα πράγματα μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα και να δώσει το υλικό στους μαθητές σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.


Τα οφέλη του εκπαιδευόμενου:
 • Οι μαθητές αποκτούν ενδιαφέρον για το μάθημα και η παρακολούθηση γίνεται πιο ευχάριστη.
 • Αφομοιώνεται πιο εύκολα η διδακτέα ύλη μέσω του διαδραστικού πίνακα (Smartboard), λόγω της εξοικείωσης των μαθητών με την τεχνολογία, και οι επιδόσεις τους παρουσιάζουν άνοδο.
 • Δεν γίνεται μονοδιάστατη διδασκαλία και ωφελούνται όλοι οι μαθητές μέσω των μεθόδων εκμάθησης. Ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός με βάση τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το μάθημα, δηλαδή υπάρχουν οι οπτικοί μαθητές, ακουστικοί μαθητές, κάποιοι συνδυάζουν και τα δύο και μαθητές που προσεγγίζουν το μάθημα προφορικά.
 • Επίσης μέσω του διαδραστικού πίνακα (Smartboard) γίνεται πιο εύκολο το μάθημα για τους μαθητές με κάποιες ειδικές ανάγκες ή με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως μαθητές με ψυχικές διαταραχές και άλλα.


Γενικά πλεονεκτήματα:
 • Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις του χρήστη για τη χρήση ενός διαδραστικού πίνακα (Smartboard), παρά μόνο βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεν αλλάζουν οι μέθοδοι διδασκαλίας, αλλά ο τρόπος προσέγγισης του μαθήματος και του μαθητή.
 • Ο ειδικός μαρκαδόρος δεν έχει μελάνι, οπότε δεν είναι επικίνδυνος για τους μαθητές.
 • Συστήνονται για χρήση σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας.
 • Το εκπαιδευτικό ίδρυμα αναβαθμίζεται και αποκτά καλή φήμη με τη συνεχή άνοδο επιδόσεων των μαθητών του.