Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Η συμβολή του διαδικτύου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας


Η συμβολή του διαδικτύου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας

Η τεχνολογία έχει εισβάλλει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Πλέον ότι χρειαζόμαστε, αρκεί ένα «κλικ» στο διαδίκτυο και το βρίσκουμε. Οι σύγχρονες τεχνολογίες βοηθούν για την κοινωνική ανάπτυξη και για την καλύτερη ποιότητα της παιδείας, συμβάλλει δηλαδή στην ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο χώρος του διαδικτύου έχει επηρεάσει και την εκμάθηση ξένων γλωσσών, σαν μία εναλλακτική λύση.
Η μεταφορά του γραπτού λόγου από το χαρτί και το μολύβι στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή οδήγησε στην ανάπτυξη ψηφιοποιημένου υλικού για τα μαθήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των εκπαιδευομένων τους.
Το διαδίκτυο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως πηγή πληροφόρησης και εύρεσης υλικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, επειδή υπάρχει ευρύ φάσμα ιστοσελίδων, οι οποίες εξασφαλίζουν πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα. Έτσι ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση σε πολυάριθμα αυθεντικά κείμενα για χρήση μέσα στην τάξη.
Η κατάλληλη χρήση του διαδικτύου στο μάθημα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, στην επίτευξη σημαντικών διδακτικών στόχων, οι οποίοι αποτυπώνονται στον γενικό διδακτικό-παιδαγωγικό προσανατολισμό του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών και η διαδικασία της μάθησης βρίσκεται στο επίκεντρο για τον εκπαιδευόμενο. Στα βασικά οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής:
  1. Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία μάθησης: ο εκπαιδευόμενος έχει ενδιαφέρον για το μάθημα και με αυτόν τον τρόπο δεν μένει αδρανής κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  2. Προαγωγή της διερευνητικής μάθησης: είναι προϋπόθεση για την κατάκτηση στέρεας –και όχι ανενεργούς, προσωρινής– γνώσης.
  3. Σύνθετο περιβάλλον μάθησης: για το μάθημα της ξένης γλώσσας το διαδίκτυο θέτει στη διάθεσή μας ένα πλουσιότατο, ανοικτό, πολυδιάστατο και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης αυξάνουν τις πιθανότητες για την αξιοποίηση της πρότερης γνώσης και εμπειρίας των εκπαιδευομένων για την κατάκτηση νέας γνώσης.
  4. Προαγωγή της συνεργατικής και διαπολιτισμικής μάθησης: είναι η ανεύρεση και η ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευόμενους και άλλες τάξεις.
Συμβουλή: Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας είναι μία σημαντική ώθηση για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.