Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

QS World Grad School Tour: Διεθνής Έκθεση στην Ελλάδα για μεταπτυχιακά και διδακτορικά

Στις 21 Οκτωβρίου 2013, στο Crowne Plaza Athens - City Centre στην Αθήνα, &
στις 22 Οκτωβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Macedonia Palace Hotel Θεσσαλονίκης,
θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον κόσμο για μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα "QS World Grad School Tour",  στις 15:30 - 20:00. Το θέμα της διεθνούς έκθεσης είναι: "Διευρύνετε τους ορίζοντές σας".
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, και για την εξέταση IELTS.
Υπάρχει η δυνατότητα για Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ‘Horizon’ από την Orientum.
Επίσης μπορεί να γίνει έλεγχος στο βιογραφικό του ενδιαφερόμενου από ειδικούς.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τη διεθνή έκθεση στις ιστοσελίδες: