Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

5ο Διεθνές Συνέδριο Αδριατικής - Ιονίου

Στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Οκτωβρίου 2013 το 5ο Διεθνές Συνέδριο Αδριατικής - Ιονίου, με θέμα "Μετανάστευση και Διασπορά - Από τη Βιομηχανική εποχή ως τις μέρες μας".

Το συνέδριο είναι ανοιχτό για το κοινό. Απαιτείται προ-εγγραφή και καταβολή συγκεκριμένου ποσού.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://flmc.teiep.gr/md/Migration%20and%20Diaspora.htm