Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Σχολές Γονέων Ν. Θεσπρωτίας

Οι Σχολές Γονέων Ν. Θεσπρωτίας θα πραγματοποιήσει σεμινάρια για ενήλικες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Δεν είναι απαραίτητη η ιδιότητα του γονέα.

Τα σεμινάρια είναι:

  1. Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
  2. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
  3. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
  4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
  5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
  6. Συμβουλευτική γονέων παιδιών με αναπηρίες, διάρκειας 50 ωρών
  7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών


Στόχος των σεμιναρίων είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, να βοηθηθούν οι γονείς για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, να ενημερωθούν για τις δύσκολες συμπεριφορές των παιδιών κάθε ηλικίας, να επισημανθεί η αναγκαιότητα της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να αναπτυχθούν κοινωνικοοικονομικά πρότυπα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, το ρόλο μας στην κοινωνία και για τα άτομα που χρήζουν βοήθεια.

Υπεύθυνος Σχολών Γονέων Ν. Θεσπρωτίας: Μπέσας Γιώργος
Στοιχεία Υπεύθυνου: email: mpesg@hotmail.com, FB: Georgios Besasκιν. 6977509956


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γίνουν μέλη στην ομάδα στο facebook: https://www.facebook.com/groups/547039408695045/547065212025798/?notif_t=group_activity, όπου θα γίνει ενημέρωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.


Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων &

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.