Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ε-Learning

Το e-Learning ή αλλιώς η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η κάθε είδους εκπαίδευση, που λαμβάνει κάποιος, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη χρήση του internet.
Το e-Learning είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάποιον, που επιθυμεί μια αποτελεσματική εκπαίδευση χωρίς δέσμευση παρουσίας, και για το ίδρυμα , το οποίο προωθεί τα μαθήματα εξ’ αποστάσεως.
Το υλικό εκπαίδευσης είναι διαθέσιμο, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει ο εκπαιδευόμενος να ασχοληθεί. Το περιεχόμενο του υλικού είναι πλούσιο σε πολυμέσα, εικόνες κλπ., συνεχώς ανανεώνεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες του εκπαιδευόμενου. Διανέμεται σε οποιαδήποτε μορφή για χρήση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Υπάρχει συνεχή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου για θέματα, όπως την πρόοδο, ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν παθητικοί εκπαιδευόμενοι, αλλά δημιουργείται μια συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους.
Το κόστος είναι μειωμένο για το ίδρυμα, διότι δεν υπάρχουν τα έξοδα εκπαίδευσης σε αίθουσα, οπότε δεν επιβαρύνεται και ο εκπαιδευόμενος μέσω του κοστολογίου του προγράμματος.
Το ίδρυμα δίνει Πιστοποίηση Δεξιοτήτων ή Γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μια μικρή ιστορική αναδρομή:
Τη δεκαετία του 1960, οι καθηγητές Patrick Suppes και Richard C. Atkinson στο Πανεπιστήμιο του Stanford προσπάθησαν να διδάξουν μαθηματικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Το 1963, ο Bernard Luskin εγκατέστησε τον πρώτο υπολογιστή σε ένα κολέγιο της κοινότητας και ολοκλήρωσε τη διατριβή του UCLA με τη βοήθεια του υπολογιστή διδασκαλίας το 1970.
Το 1993, ο William D. Graziadei παρέδωσε διάλεξη, σεμινάριο και αξιολόγησης του έργου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σήμερα, πολλά ιδρύματα ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν e-learning προγράμματα και εκατομμύρια ενδιαφερόμενοι ανταποκρίνονται στους νέους τρόπους εκπαίδευσης και στις νέες τεχνολογίες.