Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Επιστημονικό περιοδικό: International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Το επιστημονικό περιοδικό International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο στην Ηγουμενίτσα (από το νέο ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων) του ΤΕΙ Ηπείρου δημοσιεύεται και σε ηλεκτρονική μορφή στο site http://latic-journal.org.

Το περιοδικό δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα, τα οποία προκύπτουν από το επιστημονικό έργο των καθηγητών του Τμήματος, από μελέτες πάνω στο λόγο και στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Στόχος είναι να προωθηθεί η διαπολιτισμική - γλωσσική επικοινωνία και να αναπτυχθεί ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των γλωσσών.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη για τη δημοσίευση του περιοδικού.