Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Σεμινάρια από την EL-Translations, με θέμα τη Μετάφραση


  • 15/09/2013 - 28/02/2014: Εφαρμοσμένη Τεχνική Μετάφραση και Διαχείριση Μεταφραστικών Έργων, Αθήνα
  • 07/10/2013 11/10/2013: Wordfast Pro - Μεταφραστική Μνήμη, Αθήνα
  • 21/10/2013 24/01/2014: Ειδίκευση στην Τεχνική Μετάφραση και την Χρήση Μεταφραστικής Μνήμης, Αθήνα
  • 09/12/2013 13/12/2013: Τεχνικές Επιμέλειας Μεταφράσεων, Αθήνα
  • 11/11/2013: Μεταφραστική Μνήμη SDL Trados Studio 2011 Full Pack, Αθήνα


Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα:
http://www.el-translations.com/