Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

Το 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, με θέμα “Αναλύουμε – Εφαρμόζουμε – Αξιολογούμε “ θα πραγματοποιηθεί 13-14 Σεπτεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του σχολείου στην Παλλήνη Αττικής.

Στόχος του συνεδρίου είναι:
  • να αναβαθμιστεί η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας,
  • να προσφέρει ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, και
  • να επιμορφωθούν οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του κλάδου,

μέσω των δραστηριοτήτων του συνεδρίου, όπως ομιλίες και εργαστήρια γνωστών πανεπιστημιακών, έμπειρων επιμορφωτών και δημιουργικών διδασκόντων σχετικά με θέματα.

Για δήλωση συμμετοχής: http://www.ea.gr/daf/index.asp?id=6&lag=gr