Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας θα πραγματοποιηθεί στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2013, με θέμα «Le français dans un monde qui change» στο Ξενοδοχείο CAPSIS στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του συνεδρίου είναι:
  • να μάθουν και να συζητήσουν οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του κλάδου για τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία γαλλικών και την εξέλιξή τους,
  • να γνωστοποιηθεί η σχολική πραγματικότητα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
  • να προσεγγιστεί η Γαλλική Γλώσσα με εκπαιδευτικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.
Διοργάνωση: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Graduate University (APLF DU)
Συνεργασία: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολικοί Σύμβουλοι της γαλλικής γλώσσας, Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. & του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
Υπό την αιγίδα: OIF, Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημαρχεία της Θεσσαλονίκης και της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aplf.gr/