Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι εκ γενετής διαταραχές του ατόμου και αφορούν τα γνωστικά και λειτουργικά ελλείμματα, τα οποία δυσκολεύουν κάποιον στη μαθησιακή διαδικασία.
Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καλύπτει ένα φάσμα από δυσκολίες. Αυτές είναι:
 • η δυσλεξία,
 • η διαταραχή στο γραπτό λόγο: η δυσγραφία, η δυσορθογραφία
 • η δυσπραξία,
 • η δυσαριθμισία,
 • η ελλειμματική προσοχή,
 • η υπερκινητικότητα, και
 • ο αυτισμός.

Τα συχνότερα συμπτώματα που παρουσίαζονται στο παιδί είναι:
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει ή να αρθρώσει σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρακολουθήσει μια συζήτηση.
 • Δεν μπορεί να οργανώσει τη διαδικασία του διαβάσματος του.
 • Δυσκολεύεται να εντοπίσει τις σημαντικές πληροφορίες από την εκφώνηση μίας άσκησης, ή από ένα κείμενο ή μια συζήτηση.
 • Αποσπάται πολύ πιο εύκολα η προσοχή απ' ότι τα άλλα παιδιά. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκεντρωθεί στο μάθημα, να παρακολουθεί τα υπόλοιπα παιδιά ή να αφιερώνει χρόνο σε οτιδήποτε του κινήσει την περιέργεια.
 • Ξεχνάει εύκολα, παρόλο που μπορεί να το έχει ακούσει ή δει την ίδια στιγμή.
 • Συγχέει το αριθμούς, γράμματα, έννοιες και μπερδεύει το δεξί με το αριστερό.
 • Δυσκολεύεται να συντονίσει τις κινήσεις του.
 • Εκδηλώνει κοινωνική ανωριμότητα, δηλαδή η συμπεριφορά του είναι ίδια με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.


Επίσης μπορεί οι μαθησιακές δυσκολίες να επηρεάσουν τη ψυχολογία του παιδιού. Μπορεί να απογοητεύεται εύκολα, εάν κάτι δε μπορεί να το καταφέρει, να απομονώνεται, να είναι συχνά θλιμμένο και να μην έχει αυτοπεποίθηση.

Η έγκυρη διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών βοηθάει στην αντιμετώπισή τους. Όμως χρειάζεται ειδική προσέγγιση από ειδικούς, όπου θα καταφέρουν να αναδείξουν τις ικανότητες του παιδιού, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, θα υποστηρίξουν το παιδί ψυχολογικά και θα βγάλουν ένα πρόγραμμα για το χειρισμό των μαθησιακών δυσκολιών. Επιπροσθέτως η συνεργασία του δασκάλου και του γονέα θα βοηθήσει στο έργο του ειδικού.