Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Δια Βίου Μάθησης στους Δήμους

Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί Προγράμματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για όλους τους πολίτες, μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) των Δήμων. Τα πεδία εκπαίδευσης είναι:

  • Οικονομικός Εγγραμματισμός
  • Επιχειρηματικότητα
  • Πράσινη Ανάπτυξη/Περιβάλλον
  • Νέες Τεχνολογίες
  • Ξένες Γλώσσες
  • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  • Ειδικά Προγράμματα Ευάλωτων Ομάδων
  • Συμβουλευτική Οικογένειας
  • Πολιτισμός και Δράση
  • Προγράμματα 55+ και άλλα προγράμματα
Το στρατηγικό πλάισιο για τη Δια Βίου Μάθηση από τη Γενική Γραμματεία ΔΒΜ:http://www.gsae.edu.gr/images/publications/ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf