Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Σεμινάριο: Τεχνικές Επιμέλειας Μεταφράσεων

9/12/2013 - 13/12/2013
Σεμινάριο σχετικό με τις Τεχνικές Επιμέλειας Μεταφράσεων

Έμπειροι πιστοποιημένοι μεταφραστές και καταξιωμένοι project mananger θα παρουσιάσουν τα στάδια και τα εργαλεία διόρθωσης και επιμέλειας ενός μεταφρασμένου κειμένου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής ή κάποια ξένη γλώσσα, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Internet.

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και υπάρχει η δυνατότητα για την αγγλική και γαλλική γλώσσα, κατόπιν συνεννόησης. Στους συμμετέχοντες θα προσκομιστεί Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Παρακολούθησης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Μεταφραστή και γνώσης χρήσης των προγραμμάτων Μεταφραστικής Μνήμης.

Προτεινόμενη εργασία για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν κατάλληλοι, σε επίπεδο εξωτερικού συνεργάτη, ανάλογα με τις γλώσσες εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: