Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Αποτελεσματική Μέθοδος Μελέτης

Μια αποδοτικότερη μελέτη χωρίζεται σε δύο στάδια, την προετοιμασία και τη διαδικασία μελέτης - προσέγγιση αντικειμένου μελέτης.

Αναλυτικά:

α) Προετοιμασία
Για μια αποδοτική μελέτη σημαντικό ρόλο έχει ο χώρος της μελέτης. Ο χώρος και το γραφείο πρέπει να είναι τακτοποιημένα, φωτισμένα, ώστε να μην υπάρχουν πράγματα, τα οποία αποσπούν την προσοχή από τη μελέτη. 
Επιπλέον η προετοιμασία μιας μελέτης περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινήτρων και τον καθορισμό των στόχων, οι οποίοι θα επιτευχθούν μέσω της μελέτης.
Οι στόχοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του ατόμου, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν. Με αυτόν τον τρόπο εξασκούνται οι δυνατότητες και οι δεξιότητες του ατόμου, οι στόχοι και οι προσωπικές απαιτήσεις αυξάνονται σταδιακά.

β) Διαδικασία μελέτης - Προσέγγιση αντικειμένου μελέτης
Για να υπάρχει σωστή διαχείριση χρόνου στη μελέτη, πρέπει να γίνει ένα σωστό χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα του καθενός.
Οι σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της διάλεξης λειτουργούν ως συμπληρωματικές και βοηθητικές πληροφορίες σχετικές με την ύλη. Με την παράλληλη μελέτη τους γίνεται κατανοητή η ύλη και απομνημονεύεται πιο εύκολα.
Τρόποι απομνημόνευσης της ύλης
  1. Πλαγιότιτλους σε κάθε παράγραφο
  2. Σημείωση σημαντικών εννοιών και λέξεων-κλειδιά
  3. Σχεδιάγραμμα του κεφαλαίου
  4. Συσχετισμός βασικών ιδεών - υπάρχουσες γνώσεις - λεπτομέρειες
  5. Ομαδοποίηση πληροφοριών