Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Κοινωνικό Φροντιστήριο στην Ελλάδα

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, που περνάει η Ελλάδα, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για βοήθεια σε άτομα, που τη χρειάζονται.
Η κοινωνία σε μια τέτοια δυσχερή κατάσταση της χώρας βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών , όπου δημιουργήθηκαν τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, με στόχο την κοινωνική προσφορά στην εκπαίδευση. Μέσω των Κοινωνικών Φροντιστηρίων μπορούν οι γονείς, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να στηρίξουν τις προσπάθειες των παιδιών τους με πρόσθετη διδασκαλία.

Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια απαρτίζονται από εθελοντές καθηγητές, για να στηρίξουν τους μαθητές Λυκείου στα μαθήματα, ώστε να πετύχουν στις Πανελλήνιες και σχολικές εξετάσεις. Παραδίδουν δωρεάν διδασκαλία για τα μαθήματα της β'/θμιας εκπαίδευσης και για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να διδάσκουν και οι φοιτητές της γ'/θμιας εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών.
Οι απαιτήσεις των Κοινωνικών Φροντιστηρίων από τους μαθητές είναι να έχουν κόσμια συμπεριφορά και επιμέλεια στα μαθήματά τους, στόχος τους να είναι η ακαδημαϊκή επιτυχία.

Πρόκληση της κοινωνίας είναι να γίνουν θεσμός τα Κοινωνικά Φροντιστήρια και το έργο τους να συνεχιστεί.