Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Εξέταση πιστοποίησης BULATS

Το BULATS είναι ένα σύγχρονο σύστημα πιστοποίησης στις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά. Είναι ένας γρήγορος, οικονομικός και αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων.

Η εξέταση γίνεται σύμφωνα με τον γνωστικό επίπεδο του ενδιαφερόμενου - εξεταζόμενου και με επίκαιρα θέματα στον επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι απαραίτητη η επαγγελματική εμπειρία για τη συμμετοχή στην εξέταση.

Η αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων γίνεται σε όλα τα επίπεδα (Α1 - C2), οι εξεταστέες κατηγορίες είναι:
  • κατανόηση κειμένου - λεξιλόγιο,
  • γραμματική,
  • ακουστικό.

Το BULATS είναι ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Περαιτέρω πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:
Γαλλικά: http://www.alliancefr.org/
Ισπανικά: http://www.usal.es/webusal/