Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ (e-school)

Ένας νέος τρόπος εκμάθησης ξένης γλώσσας και προετοιμασίας για την εξέταση εμφανίστηκε στην εκπαίδευση από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ (e-school) δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις 5 ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) και εγγυάται την επιτυχία.
Το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ (e-school) βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
Ταυτόχρονα δίνει χρήσιμες συμβουλές και ηλεκτρονικά βιβλία για την εξέταση στους υποψηφίους και στους εκπαιδευτικούς, ενημερώνει τους αξιολογητές των εξετάσεων και λύνει κάθε προβληματισμό γονιών σχετικά με το παιδί, τις ξένες γλώσσες και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
Επιπλέον κάθε υποψήφιος ή εκπαιδευτικός μπορεί να βρει τα θέματα από προηγούμενες εξετάσεις στην ιστοσελίδα:
Η κεντρική ιστοσελίδα του ΚΠΓ είναι: http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/index.htm, στην οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με το ΚΠΓ.