Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής / Διάσπαση Προσοχής (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD)

Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής / Διάσπαση Προσοχής (ADHD) είναι ένα συχνό φαινόμενο που συναντούν οι γονείς και οι δάσκαλοι στα παιδιά και καλούνται να την αντιμετωπίσουν.
Τα παιδιά, που έχουν διαταραχή στην προσοχή τους κατά τη διάρκεια της παράδοσης του μαθήματος, αλλά και του διαβάσματος στο σπίτι, δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν λεπτομέρειες, να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους και να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους. Αντιθέτως βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, δεν ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες τους, κάνουν συχνά αταξίες και απρόσεκτα λάθη, συγκρούονται με συνομηλίκους και αδιαφορούν για την τιμωρία.
Η αντιμετώπιση γίνεται με τη βοήθεια ειδικών, όπου γίνεται χρήση ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, το οποίο προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε παιδιού. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι: η επεξεργασία μέσω της ακοής και της όρασης, η μακρο- και βραχυπρόθεσμη μνήμη και η λογική.
Επιπλέον μπορούν οι γονείς και οι δάσκαλοι να βοηθήσουν τα παιδιά στην αντιμετώπιση της διαταραχής διάσπασης προσοχής. Μία καλή λύση είναι η χρήση διαδραστικών προγραμμάτων, τα οποία προσφέρουν ασκήσεις και παιχνίδια κρατώντας το παιδί σε εγρήγορση και εκγυμνάζουν τις ατομικές δεξιότητες του παιδιού.