Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Υποτροφίες από τα Πανεπιστήμια Harvard & Πατρών

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και το Πανεπιστήμιο Πατρών δίνουν τη δυνατότητα σε 2 φοιτητές προπτυχιακού (από το 3ο έτος σπουδών και άνω) ή μεταπτυχιακού επιπέδου της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετέχουν με υποτροφία στο θερινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Harvard στην Ολυμπία και το Ναύπλιο (Harvard Summer Program in Olympia and Nafplion, Greece).
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 28 Ιουνίου - 3 Αυγούστου 2014 στην Ολυμπία και το Ναύπλιο και συμμετέχουν φοιτητές από όλον τον κόσμο.
Οι φοιτητές καθημερινά:
  • θα παρακολουθούν σεμινάρια,
  • θα εργάζονται σε εβδομαδιαίες και τελικές εργασίες με τα πρότυπα του Harvard, και
  • θα συμμετέχουν σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές θα παραλάβουν την επίσημη βαθμολογία τους από το Harvard και υπάρχει η δυνατότητα να πιστωθεί ικανός αριθμός διδακτικών μονάδων για το πτυχίο των φοιτητών, σύμφωνα με τους περιορισμούς του πανεπιστημίου.
Τα προσόντα των φοιτητών πρέπει να είναι:
  • πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και
  • καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου First Certificate ή αντίστοιχου).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ όψιν κας Ελένης Γεωργουδάκη, τηλ: 2610-997987, e-mail: intern.rel@upatras.gr), αφού πάρουν αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.
Περισσότερες πληφοφορίες: http://www.summer.harvard.edu/programs/study-abroad/olympia-greece