Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Εκπαιδευτικά Προγράμματα μέσω e-learning

Ο τρέχων κύκλος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω e-learning από το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο.
Όσοι πραγματοποιήσουν την εγγραφή μέχρι 16/12/2013 θα επωφεληθούν επιπλέον έκπτωσης 5% επί των διδάκτρων του προγράμματος. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 16/12/2013, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Περίοδοι Έναρξης Μαθημάτων: 13/01/2014 & 17/02/2014

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω e-learning στην ιστοσελίδα: