Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Καριέρα για τους μεταφραστές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε διαγωνισμό για την πρόσληψη μεταφραστών ελληνικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Προσόντα:
  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οποιουδήποτε κλάδου
  2. Άριστη γνώση μητρικής γλώσσας
  3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά
  4. Πολύ καλή γνώση μίας επιπλέον επίσημης γλώσσας της ΕΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι της ΕΕ και οι γλωσσικές γνώσεις τους να πιστοποιούνται με γλωσσική εξέταση.
Ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας
  • Έναρξη προθεσμίας: 3 Ιουλίου 2014
  • Λήξη προθεσμίας: 5 Αυγούστου 2014, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: