Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Online Wörterbuch Deutsch

Online - Λεξικό Ελληνικά - Γερμανικά - Ελληνικά
Pons
Κυρίως νομική & οικονομική ορολογία
Κυρίως πολιτική ορολογία

Dict
Lexicon
Ματζέντα

Online – Wörterbuch Deutsch – Deutsch
Duden
www.duden.de
Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache
Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch

Online Λεξικό Γερμανικά - Αγγλικά - Γερμανικά/Deutsch - English - Deutsch

Συντομογραφίες / Abkürzung

Download pdf

Λεξικό Εφημερίδας
DW