Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Σεμινάρια για μεταφραστές

Διοργανωτής Σεμιναρίου:

EL-Translations
Σεμινάριο 1: Τεχνικές Διόρθωσης & Επιμέλειας Κειμένων
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Σεμινάριο 2: WordFast Pro & Anywhere
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: